Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος…

logos

Kar chakruok Wach ne nitie, kendo Wach ne nikod Nyasaye, kendo Wach ne en Nyasaye.

Hapo mwanzo, kabla ya kuwapo kitu kingine cho chote, aliku wapo Neno. Huyo Neno alikuwa pamoja na Mungu, naye alikuwa Mungu.

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.

in principio erat Verbum et Verbum erat apud Deum et Deus erat Verbum

In principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio.

En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.

No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.

Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort.

ﻓِﻲ اﻟْﺒَﺪْءِ كانَ اﻟْﻜَﻠِﻤَﺔُ، وَاﻟْﻜَﻠِﻤَﺔُ كانَ ﻋِﻨْﺪَ اﷲِ، وَكانَ اﻟْﻜَﻠِﻤَﺔُ هُﻮَ اﷲ.

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.

태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라.

太初有道,道與神同在,道就是神

Gamut_Cantos.mus

This entry was posted in narrative, Poetry, query, rhetoric, visual art and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply